El personal docent com agent de coeducació (6ª Ed.)

El personal docent com agent de coeducació (6ª Ed.)

El curs organitzat per l'Institut Balear de la Dona té com a objectius:

  • Impulsar la figura d’agent coeducatiu en els centres educatius facilitant eines i estratègies d’actuació.

  • Assentar la igualtat al currículum educatiu per tal d’educar en igualtat.
    Proporcionar eines i recursos al professorat pel foment de l’educació en igualtat.

  • Que professors i professores passin a ser agents actius i transformadors de les pràctiques sexistes que es donen dins el marc educatiu actual.

  • Prevenir la Violència de Gènere i qualsevol tipus de discriminació en el centre educatiu.
    Reduir les bretxes de gènere (segregació horitzontal per sexe...) detectades a l’àmbit educatiu.

Professorat:  Virgínia Ferreiro, Arena Petit, Gemma Domínguez, Maria Gelabert.