L'atenció professional a les víctimes de violència masclista (12a edició)

L'atenció professional a les víctimes de violència masclista (12a edició)

Té com a objectiu central sensibilitzar i capacitar el personal funcionari o laboral que pugui intervenir en qualsevol fase del procés en què es trobi immersa una víctima de violència de gènere, sigui de qualsevol Servei o Administració, mitjançant la prestació de la formació.

Professorat: Patricia Colón Sala, María Romeu Devis, Sonia Jaén González, Ana María Olego García, Margarita Paris Creus.