Course image L'atenció professional a les víctimes de violència masclista (14a edició)
Violència de gènere

Té com a objectiu central sensibilitzar i capacitar el personal funcionari o laboral que pugui intervenir en qualsevol fase del procés en què es trobi immersa una víctima de violència de gènere, sigui de qualsevol Servei o Administració, mitjançant la prestació de la formació.

Professorat: Laura Iniesta López, Sonia Jaén González, Ana María Olego García, Margarita Paris Creus.